Uw organisatie (digitaal) laten excelleren richting uw klanten en andere stakeholders. Dat is onze missie.

Wij begeleiden uw route naar excellentie met de volgende diensten:

  1. DIGITAAL VOORUIT KIJKEN - met een strategisch team en een beproefde aanpak bepalen we met u de route èn de uitvoering van proces- en digitale verbeteringen, vernieuwingen en innovaties in uw klant-, ondersteunende en sturingsprocessen.  Lees verder

  2. KORT-CYCLISCH REALISEREN -  verbeteren of vernieuwen van uw dienstverlening op basis van agile en zelfmanagement principes. Van customer journey, proces herontwerp tot en met digitale ondersteuning.  Lees verder

  3. TEAMSPIRIT™ - prestaties verhogen van uw teams. Met onze integrale team aanpak werken we met (management) teams aan de vier aspecten die het prestatieniveau van teams bepalen.  Lees verder

 

ONZE DIENSTVERLENING

ONZE DIENSTVERLENING

Digitaal vooruit kijken

Met een strategisch team en een beproefde aanpak bepalen we met u de route en de uitvoering van digitale verbeteringen, vernieuwingen en innovaties in uw klant-, ondersteunende en sturingsprocessen.

Wij helpen u vooruit kijken en een heldere koers bepalen.  Of uw koers (jaarlijks) herijken als u  een koers aan het volgen bent. Immers de ontwikkelingen gaan snel

Wij ondersteunen organisaties met kennis van zaken. Kennis van informatiemanagement en kennis van de executie van de digitale route. Dit gecombineerd met onze ervaring in vele sectoren zoals onderwijs, zorg, woningcorporaties en bedrijfsleven, garanderen wij een gedragen richting als de uitvoering! Wij maken dan ook graag prestatie afspraken.

In de interactieve sessies beantwoorden we vier vragen:

1.     Waar staan we nu als organisatie?
        (de situatie)

2.     Wat willen we de komende jaren bereiken?
        (de effecten / doelen)

3.     Wat moeten we doen om de doelen te bereiken?
         (de initiatieven)

4.     Hoe gaan we de initiateven succesvol uitvoeren?
        (de ‘veranderkalender’ en de sturing daarop)

Wilt u werkelijk een duidelijke koers uitzetten dat verbonden is met de behoefte van medewerkers uit het primaire proces en de ondersteunende processen, neem dan contact met ons op.

Agile benefits for teams:

"Team morale is a significant benefit of agile adoption, with 64% of organisations claiming morale improvements as a measured benefit. The other key benefits are the ability to manage changing requirements (69%), project visibility (65%), business/IT alignment (64%) and delivery speed (63%)". (Source: 13th State of Agile Report Released)

Agile realiseren (verbeteren en vernieuwen)

Met onze jarenlange ervaring in project-, programma-, informatie- en Agile management voeren wij verbeteringen en vernieuwingen door in de digitale interactie met klanten en medewerkers. Van het bepalen van uw digitale strategie op basis van uw organisatie ambities tot en met het op een Agile manier werken met teams naar het gewenste resultaat. 

Door de realisatie van de doelen op een kort-cyclische manier uit te voeren, op basis van agile- en zelfmanagement principes, opstaan wendbare en resultaatgerichte teams. Doordat elke maand resultaten worden opgeleverd, werkt het tevens zeer motiverend voor de teamleden. 

Door agile sturen en agile werken met elkaar te verbinden ontstaan wendbare en slagvaardige organisaties. Waarbij continu aan cultuur aspecten gewerkt wordt zoals focus, eigenaarschap, resultaatgerichtheid, evalueren en leren en transparantie van doelen en resultaten.

Hierdoor ontwikkelt uw organisatie een ‘DNA’ die nodig is om uw dienstverlening te verbeteren en uw ambities te realiseren.

Onze aanpak - twee varianten

We (kunnen) beginnen met een scan die de mate waarin uw organisatie agile is, in kaart brengt. 

Op basis van de goede dialoog met de opdrachtgever definiëren we de doelen en resultaten voor de agile transitie, te beginnen voor het eerste kwartaal. Op basis daarvan maken we een sprintplan en starten we met het begeleiden van teams in het eigen maken van de agile denk- en werkwijze.

Een andere beproefde aanpak is een strategische prioriteit door ons uit te laten voeren. Door het invullen van een programma management rol realiseren we enerzijds de realisatie van uw strategische doel (een grote vernieuwing). Tevens introduceren wij met het programma de agile denk- en werkwijze en beginnen we op die manier met de Agile transitie.

Wij gaan dan ook graag met u in gesprek over uw behoefte, de aanpak en de mogelijke uitvoering.

Uiteraard zijn wij Prince2, Lean en Scrum gecertificeerd.

Companies that do goal setting quarterly are 3.5x more likely to be top performers in their industry.

Source: Stacia S. Garr,” High-Impact Performance Management, Bersin by Deloitte, December 2014

3. Prestaties verhogen van uw teams met onze aanpak 'TEAMSPIRIT'™ 

Prestaties van (management) teams verbeteren betekent het team vanuit meerdere perspectieven begeleiden. Door het introduceren van korte leercycli, ontwikkelt het team zich op inhoud en samenwerking. 

De vier aspecten die invloed hebben op het presteren van teams zijn bij ons het aanknopingspunt in de begeleiding van teams:

  • Het creëren van een inspirerende koers (bijdragend aan doelen en kwaliteit).

  • Een werkwijze introduceren gebaseerd op agile- en zelfmanagement principes.  

  • Een teamcultuur bouwen die groei stimuleert (vertrouwen, open dialoog, eigenaarschap, continu verbeteren).

  • Het inzetten en ontwikkelen van talenten en leiderschapsaspecten van elk teamlid.

Het uitgangspunt is te leren door te doen! Door als teamcoach mee te doen in teamoverleggen ervaren we wat er speelt. We bieden enerzijds een referentiekader aan gebaseerd op agile- en zelfmanagement principes. Verder introduceren we mogelijkheden om teamcultuur expliciet te maken, bijvoorbeeld met Lencioni. Mocht het beeld zijn dat het team wat betreft persoonlijksheidstypen erg uit balans is, introduceren MBTI, Spiral Dynamics of andere methoden om dit expliciet te maken

Uiteraard gaan we ook met de inhoud aan de gang. Hebben de teamleden een duidelijk beeld van de team missie, waar bestaat hun dienstverlening uit, wanneer is de kwaliteit goed en wordt dat gemeten? Wordt er gestuurd op doelen, resultaten en prioriteiten? Is eigenaarschap belegd? Allemaal belangrijke aspecten om focus te creëren in het uit te voeren werk. Tevens wordt de kwaliteitssturing zo onderdeel van het werk! 

Ook zetten we de individuele teamleden aan het denken over hun talenten, motivaties en leiderschapskwaliteiten. Deze proberen we te verbinden aan de rollen binnen het team (of eventueel andere teams). Verder maken we de ieder ontwikkel doelen expliciet en vraagt het teamlid geregeld, na een sprint (cyclus), om feedback. Daarmee ontwikkelen we continu leren en verbeteren. Uiteraard wordt ook gekeken naar interne en externe opleidingsmogelijkheden.

Kortom de vier aspecten van excellerende teams adresseren we in onze begeleiding.

“Als bioloog geloof ik in Darwin. Niet de grootse en sterkste maar de meest adaptieve is die uiteindelijk overleeft. Niet alleen als soort maar ook als organisatie. Het is de kunst om je te kunnen aanpassen”. Feike Seibesma, CEO DSM

PROFESSIONALS

Roland Baks

Vanuit een duidelijk (digitale) koers en een integrale benadering,  begeleid ik teams en organisaties naar een hoger (digitaal) prestatieniveau richting klanten, medewerkers en andere stakeholders. 

Gemotiveerd door:

Samenwerken met bestuur, directies en operationele teams aan (digitale) verbetering en vernieuwing, vanuit Agile - en zelfmanagement principes. Waardoor mensen en teams hun potentieel benutten en met meer plezier, succes en motivatie  bijdragen aan klant- en organisatiedoelen. Dat inspireert mij.

Ervaring in:

Met bestuur, directie, management en teams de strategische en operationele doelen vertalen naar (digitale) prioriteiten. Zodanig dat deze richtinggevend en concreet zijn voor de uitvoering. Verder begeleid ik teams meer wendbaar, resultaat- en ontwikkelingsgericht samen te werken. Met continue focus op het verhogen van prestaties richting de (interne) klant. Dat staat centraal in mijn werk. Dit doe ik vanuit een integrale benadering en op basis van agile - en zelfmanagement principes.  Daarmee verhoog ik de toegevoegde waarde van teams richting de klant en de organisatie.

Ik vul rollen in van strategisch consultant, project-, programma- en verandermanager, Scrum master en teamcoach. 

Arnold van den Akker


 

Mijn motivatie

Mijn drijfveer is om werken in organisaties gestructureerd en zo eenvoudig mogelijk te maken, en zo mogelijk prettiger te maken voor de mensen die er werken en voor hun klanten. Ik werk daarbij vanuit de overtuiging dat iedere organisatie, klein of groot, baat heeft bij weloverwogen gebruik van processen en informatie. Daarbij is mijn mening dat iedere organisatie daar zelf ver mee kan komen. Alleen heb je daar soms een zetje in de goede richting voor nodig. Dat zetje geef ik graag!

Ervaring in

Ik werk al ruim vijfentwintig jaar aan de inrichting van processen en organisaties en de daarbij horende informatievoorziening. Sinds 2015 ben ik fulltime zelfstandig ondernemer. In die rol help ik bedrijven met het handig en verstandig inrichten van processen en gebruiken & beheren van informatie. Afhankelijk van de situatie doe ik dit bijvoorbeeld in de rol van informatiemanager, architect, adviseur, auditor of projectleider, zelfstandig of als onderdeel van een team. In de loop der jaren heb ik voor zowel commerciële als not-for-profit en zowel kleinere als grote organisaties gewerkt.

Kennismaken?
Of vrijblijvend een vraag voorleggen?  

Vul het contactformulier in, dan neem ik snel contact  op.

Adres: Reutsedijk 9, 5264 PC Vught

Of bel rechtstreeks: 06-30131823