graduation-995042_1920.jpg

Waarom presteren organisaties langdurig goed en staan zij in de top van hun sector of industrie?

16 november 2018

1.     Communiceer uw ‘droom’

Waarom zouden uw medewerkers een extra bijdrage willen leveren aan uw team, afdeling of organisatie? Niet vanwege de koele, feitelijke missie, visie of het jaarplan. Nee, het is de ‘droom’ waarvoor u gaat en staat, waaraan uw mensen willen bijdragen. Niet een bescheiden droom, maar een grote droom die impact heeft. Een droom die aanspreekt en richting en energie geeft. Te uitdagend? Begin dan met uw droom te verbinden aan de missie van uw organisatie. Of van uw afdeling of team. Het motiveert enorm!

2.     Werk continu aan alignment 

Hoe? Door uw droom niet alleen te vertalen naar een strategie met een aantal strategische jaardoelen. Maar door deze ook elk kwartaal te concretiseren naar doelen (Objectives) en meetbare resultaten (Key-Results). Het adagium hierbij: houd het kort en simpel. Op basis van de organisatie-OKR's licht de directie of het management in strategische sessies hun bijdrage toe, ook in termen van OKR’s, op basis waarvan dialoog plaatsvindt. Het resultaat is gedeelde kennis over de richting van uw organisatie en de prioriteiten die uitgevoerd worden door de afdelingen met inzicht in de onderlinge afhankelijkheden. Twijfel of het werkt? Veel sterke, dominante merken in de tech- en niet-techsector werken op deze manier!

Hetzelfde proces vindt vervolgens plaats tussen directie/management en de teams waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Doordat teams wekelijks of tweewekelijks sturen op de voortgang van de overeengekomen doelen en resultaten en maandelijks met het afdelingsmanagement, vindt continue alignment plaats in de gehele organisatie. Dit is een belangrijke factor in het succesvol realiseren van ambities van bedrijven en organisaties. Het versterkt tevens cultuurwaarden zoals resultaatgericht denken en werken en eigenaarschap van afspraken.

 

Companies that do goal setting quarterly are3.5x more likely to be top performers in their industry.  
Source: Stacia S. Garr, “High-Impact Performance Management”, Bersin by Deloitte, December 2014

3.     Geef continu aandacht aan de ontwikkeling van uw teams 

"Wij willen beoordeeld worden op de kwaliteit van onze teams.” 

Bestuurders die deze uitspraak opnemen in hun ‘10 organisatieprincipes’ geven aan dat zij in alles wat zij doen gericht zijn op het presteren van hun teams. Dat is ook de reden dat deze bestuurders kort-cyclisch sturen en het OKR Management Framework omarmen als methode om de dialoog aan te gaan met afdelingen en teams over hun bijdragen aan strategische en operationele doelen.

Verder is er veel aandacht voor de teamcultuur. Bouw aan de gewenste teamcultuur door eigenaars te verbinden aan elk doel en resultaat (de OKR's). Zodat mensen het halen van doelen en resultaten persoonlijk nemen en leren zichzelf te sturen en transparant te zijn in de voortgang. Maar ook om hulp te vragen als het nodig is. Waarbij fouten maken mag, als je er maar van leert. Stuur tot slot op het inzetten van mensen op hun talenten. Ieder mens wil graag optimaal zijn kwaliteiten gebruiken en uitgedaagd worden om te groeien. Dit is zingevend en zorgt voor intrinsieke motivatie. Ga bij het verbinden van eigenaren aan de OKR's dan ook het gesprek aan om de talenten en het potentieel van medewerkers te benutten!

Epiloog: de essentie is de integrale benadering. Door de droom te verbinden aan de strategische doelen, met het OKR framework alignment te realiseren met afdelingen en teams, kort-cyclisch sturen te introduceren en continu te werken aan het verhogen van de teamprestaties, creëert u het gewenste DNA in uw organisatie. Door dit consequent te doen, behaalt u concurrentievoordeel ten opzichte van anderen in uw sector. Probeer het uit! Of neem contact met ons op. Wij inspireren u graag.

(deze blog is ook gepubliceerd als LinkedIn artikel)