rafting-661716.jpg

Niet top-down of bottom-up, maar samen

21 maart 2018

Het management van excellerende organisaties geeft vaak aan dat zij ‘beoordeeld wil worden op de kwaliteit van haar teams’. De vraag is natuurlijk welke interventies zij zelf pleegt om excelleren in operationele teams te faciliteren. Eén van de belangrijkste principes vind ik het hebben van een ‘gemeenschappelijk sturingskader’. Ik bedoel hiermee dat er binnen een organisatie duidelijke richtlijnen zijn over de manier waarop sturing wordt gegeven aan de activiteiten, richtlijnen die elke medewerker ook kent en snapt.

Het gaat niet meer om top-down of bottom-up werken. De kunst is om vanuit strategische en operationele inzichten kennis bij elkaar te brengen, goede discussies plaats te laten vinden over de richting van het bedrijf en prioriteiten te stellen. Hierdoor raken mensen psychologisch aangehaakt. Voorwaarde voor het tot stand brengen van een effectieve dialoog is inzicht in enerzijds de strategische doelen en anderzijds in de kwaliteit van de operationele processen uitgevoerd door de teams.

Strategische doelen concreet maken, voorwaarden creëren zodat teams de tijd en competenties hebben om aan kwaliteit te werken, daarbij geholpen door sturingsprincipes die houvast geven voor zelfsturing.  Vanuit de wetenschap dat het succes van de teams het succes van de organisatie bepaalt. Zo’n proces begeleiden vind ik geweldig.